Detailní informace pro účastníky

Páteční seznamovák

Po té co se všichni zaregistrujeme, legitimujeme a validujeme zdraví své tělesné schránky bude následovat sled kratičkých odborných přednášek. Poté si dáme společnou večeři a vyslechneme si konkrétní zadání celého #Precismo Hackathonu2021. Poté těm, kteří se přihlásili jako jednotlivci bez týmu, pomůžeme najít parťáky. Následuje týmová práce nad zadáním tak dlouho jak jen si budete přát.

Sobotní posezení

V sobotu večer od 18:30 se společně projdeme do nedaleké restaurace kde pro nás bude přichystané občerstvení a drinky. Oficiální konec společné večeře bude v 22:00, následně se přesuneme zpět k práci, nebo dál za zábavou, rozvržení času na práci je zcela na vás a vašem týmu. 

Vstup do budovy

Není skrze hlavní recepci Office housu jak by se zdálo, ale zezadu. Hlavní recepci je nezbytné minout, budovu obejdete a vchod najdete v přízemí, zezadu budovy označený štítkem #Precismo Hackathon.

Parkování

Parkování pro účastníky Hackathonu není zajištěné, doporučujeme zaparkovat na placeném parkovišti před Olšanskými hřbitovy (o víkendu je parkováni v Praze zdarma).

 

Slack

Pro komunikaci mezi účastníky a s organizátory se, prosím, připojte do SlackuZ kanálu #general se problikněte do ostatních kanálů, které si, prosím přidejte.

Ubytování

Případné ubytování po dobu trvání Hackathonu si účastníci zajišťují sami. Můžeme jen doporučit hotely nejblíže místa konání Hackathonu

Jídlo během Hackathonu

 • Pátek večer – společná Pizza, budeme objednávat na místo
 • Sobota ráno – malí snídaňoví raut na místě
 • Sobota oběd – Oběd si vyberu zde
 • Sobota večeře – Společná večeře
 • Neděle ráno – malí snídaňoví raut na místě
 • Neděle oběd – Oběd si vyberu zde

Harmonogram

Nějaké drobné změny ještě možná budou, ale zásadní časy  jako start zůstávají

Pá 26.11. 2021

 • 17:00 Registrace účastníků
 • 18:00 Přednášky od expertů
 • 18:30 Seznámení se se zadáním
 • 18:45 Večeře
 • 19:45 Rozdělení do týmů
 • 20:00 Start práce nad problémem

So 27.11. 2021

 • Neustálá hrdinská práce v týmech
 • 30 Společná večeře a drinky

Ne 28.11. 2021

 • 12:00 Odevzdání výsledků
 • 12:30 Týmová prezentace jednotlivých projektů
 • 14:00 Vyhlášení vítězů a předání cen
 • 14:30 Nevázaná bujará oslava 🙂

Přespání

Přespání na místě bude možné, je ale nezbytné počítat že Hackathon se koná v open space prostoru.

Covid opatření

Prosíme, aby účastníci měli buď dokončené očkování, nebo negativní PCR test.

Detailed information for participants

Friday meeting

After registration, ID checking, and the health control of our body box, a series of short professional lectures will follow. Then we will have dinner together and listen to the specific assignment of the #Precismo Hackathon2021. After that, we will help those of you who have signed up as individuals find teammates. And finally, teamwork on the assignment as long as you wish.

Saturday sitting

On Saturday evening from 18:30, we will walk together to a nearby restaurant where snacks and drinks will be prepared for us. The official end of the joint dinner will be at 22:00, then we will move back to work or further for fun. The time schedule for work is entirely up to you and your team. 

Entrance to the building

Not through the main reception of the Office house as it seems, but from behind. It is necessary to miss the main reception, you will go around the building you will find the entrance on the ground floor. Label #Precismo Hackathon will be at the building entrance.

Parking

Parking for Hackathon participants is not provided, we recommend parking in a paid parking lot in front of Olšany Cemeteries (parking is free in Prague on weekends)

 

Slack

For communication between participants and organizers, please join Slack. In the #general channel, click the other channels you want to add.

Accommodations

Eventual accommodation for the duration of the Hackathon is provided by the participants themselves. We can only recommend hotels nearest to the Hackathon venue:

Food during the Hackathon

 • Friday night – common Pizza, we will order on the spot
 • Saturday morning – Small breakfast on the spot
 • Saturday lunch – Choose lunch here ->
 • Saturday dinner – Dinner together
 • Sunday morning – Small breakfast buffet on the spot
 • Sunday lunch – Choose lunch here ->

Harmonogram

There may still be some minor changes, but important ones such as the beginning remain.

Fri 26.11. 2021

 • 17:00 Registration of participants
 • 18:00 Lectures by experts
 • 18:30 Introduction to the assignment
 • 18:45 Dinner
 • 19:45 Breakout into teams
 • 20:00 Start working on the problem

Sat 27.11. 2021

 • Constant heroic work in teams
 • 30 Dinner and drinks together

Sun 28.11. 2021

 • 12:00 Noon Submission of results
 • 12:30 Team presentation of individual projects
 • 14:00 Winners announced and prizes awarded
 • 14:30 Unbound exuberant celebration 🙂

Overnight stay

Overnight stays will be possible, but it is necessary to take into account that Hackathon takes place in an open space.

Covid measures

Participants must have either completed vaccination or a negative PCR result.

CONTACT

hackathon@precismo.com

3D scanning with Precismo is a highly accurate, yet cost-effective way for creating original 3D content for retail, entertainment, media, gaming and other similar industries of the 21st century.

We also closely collaborate with industry leaders in Czech Republic to provide quality control and non-destructive testing solutions across all relevant fields.

©2017-2020 Precismo s.r.o., a 3D scanning company
based in Rudná near Prague, Czech Republic
phone +420 910 125 245 | mail info@precismo.com

Don't forget to follow
us on social media

30 % discount FOR everyone. Limited time only!

Days
Hours
Minutes
Seconds

We understand you might be in trouble making original 3D content in the middle of a pandemic. So here's a coupon for you, valid till the end of May. Just add it as a note to your order.

COVID30OFF